Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής

Η σύσταση του «Ερευνητικού Κέντρου Βιοπολιτικής» (ΕΚΕΒ) αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διεπιστημονικού χαρακτήρα Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας, συγκροτούμενου από ακαδημαϊκούς, ανεξάρτητους ερευνητές, ερευνητές μεταπτυχιακού διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου.

Τελευταίες Αναρτήσεις